Hybrid Wiper ဓါး

 • FS-804 Hybrid B

  FS-804 Hybrid B

  YOUEN အမှတ်တံဆိပ်
  ထုတ်လုပ်သူ အမှတ် FS-804
  ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်အလေးချိန်
  ထုတ်လုပ်သူ RUIAN Friendship မော်တော်ကား wiper blade cp., LTD.
  အရွယ်အစား 12-28

 • FS-803 Hybrid A

  FS-803 Hybrid A

  YOUEN အမှတ်တံဆိပ်
  ထုတ်လုပ်သူ အမှတ် FS-803
  ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်အလေးချိန်
  ထုတ်လုပ်သူ RUIAN Friendship မော်တော်ကား wiper blade cp., LTD.
  အရွယ်အစား 12-28

 • FS-805 Hybrid C

  FS-805 Hybrid C

  YOUEN အမှတ်တံဆိပ်
  ထုတ်လုပ်သူ အမှတ် FS-805
  ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်အလေးချိန်
  ထုတ်လုပ်သူ RUIAN Friendship မော်တော်ကား wiper blade cp.,LTD
  အရွယ်အစား 12-28